pussyup4 250Nadia Livs arbeid er fargerikt og lekent og virker seemingly harmless, men ved nærmere granskning ser man detaljer som rommer et større feministisk budskap.


pussyup4

CUNT

Vi inviterer til Nadia-Liv Mandrup utstilling "CUNT"

Åpning er fredag 5. april kl. 18:00
Åpningsord ved Mikaela Vasstrøm og Ane Skjævestad.
I utstillingsperioden er arteriet åpent fra torsdag til søndag kl 12 -16.
Utstillingen står til 21. april 2019.


Er vi egentlig likestilte? Hvordan påvirkes likestilling, identitet, og idealer av bevisste og ubevisste kulturelle handlinger og sosiale strukturer? Hvem forsøker vi å være og hvordan påvirkes våre valg i hverdagen av både intensjonelle og ikke-intensjonelle handlinger rundt oss?

Hva vil det si å være kvinne? Hvilke forventninger og krav stiller samfunnet til oss?

I utstillingen «CUNT», stiller Nadia Liv spørsmål ved kvinnens mange roller i samfunnet: mellom de definerte modellene og den ufrivillige objektifiseringen, og samtidig muligheten for protester og kravet om å først og fremst bli sett på som menneske.

Nadia Liv har gjennom mange år jobbet med tekstiler. I tekstilens materialitet ligger både en fasthet og formbarhet; en sensitivitet for omgivelsene og en manifestasjon av å være i tid og rom.

Nadia Livs arbeid er fargerikt og lekent og virker seemingly harmless, men ved nærmere granskning ser man detaljer som rommer et større feministisk budskap.